Gốm sứ mỹ nghệ được nhiều người giao bán

Ngờ đâu, chuyến này Tiều Thân Đông  gặp phải thầy  gốm mỹ nghệ của oan gia là Thường Phiến Thiên , cao thủ, võ công vào hàng tiền bối khiến cho nữ nhân  đã không rửa hận được mà còn chuốc thêm lấy sự phiền toái, lâm vào tình trạng tiến không được mà lui cũng chẳng xong! mình Thường Phiến Thiên gốm sứ bát tràng  nữ nhân  đã nhắm sức là không địch nổi, nay Lại Hương  lại còn nhảy gốm sứ bát tràng  thêm vào vòng chiến thì phần bất lợi của nữ nhân  còn tăng thêm bội phần nữa!

Thấy Lại Hương  thừa cơ nhảy vào vòng chiến, Tiều Thân Đông sứ bát tràng http://gomhailong.vn/ cả giận nên cho dù đang bị nguy khốn, nữ nhân  quyết liều mạng phen với tên thanh sứ bát tràng niên người Hán vô sỉ này.

Ngờ ngợ đến làng gốm bát tràng có phải không

Nghĩ vậy, Tiều Thân Đông  dồn hết tâm trí để đối phó với Lại Hương  mà không cần để ý đến Thường Phiến Thiên  làm gì nữa. Nhưng mũi vũ khí của Thường Phiến Thiên  đã đưa sứ bát tràng ngay đến trước mặt nữ nhân  nên không thể làm ngơ được.

Ngờ ngợ đến làng gốm bát tràng có phải không

Tiều Thân Đông  né sang bên tránh được mũi vũ khí thì phía sau quyền in cốc sứ  của Lại Hương  đã đánh tới, miệng nữ nhân  hét lớn: Xem quyền của ta đây!

Chiêu này của Lại Hương  nhanh giống chớp đã in cốc sứ cao cấp đánh trúng vào vai trái của Tiều Thân Đông . Dù biết trước là thế, Tiều Thân Đông  cũng không tài nào tránh né được.

Sau khi đánh trúng vào bả vai Tiều Thân Đông , quyền của Lại Hương in cốc sứ cao cấp  biến thành trảo, năm ngón tay giống năm mấu sắt nhọn chụp vào vai nữ nhân  bấu mạnh. Tiều Thân Đông  in cốc sứ  vội vàng dùng thế khác trở ngược cánh tay trái lại định in cốc sứ cao cấp xem thêm đánh bạt tay của Lại Hương  ra.

Ngờ ngợ đến làng gốm bát tràng có phải không

Lại Hương  thừa dịp tay phải của Tiều Thân Đông  mắc cầm vũ khí bèn dùng nắm tay trái đèn xông tinh dầu phóng ra quyền đánh ngay vào dạ dưới của Tiều Thân Đông . Thấy ngọn quyền quá hiểm ác, Tiều Thân Đông  cả kinh không biết đối phó làm sao, chỉ còn cách thối lui lại đèn xông tinh dầu đàng sau, tránh được bao nhiêu thì tránh mà thôi.

Cũng may là Lại Hương  không dùng toàn lực và cũng không muốn hại đèn xông tinh dầu bằng điện Tiều Thân Đông  nên khi quyền vừa đánh trúng bụng Tiều Thân Đông  thì Lại Hương  xòe bàn tay ra vuốt nhẹ cái rồi rút tay về, miệng tủm đèn xông tinh dầu bằng điện tại đây  tỉm cười.

Bình sinh, Tiều Thân Đông  chưa bao giờ bị ai làm nhục đến thế này! Mặc dầu quyền của Lại Hương  không làm nữ nhân  đau đớn gì, nhưng bàn tay của chàng  đèn xông tinh dầu bát tràng kia đã đụng đến thân thể nữ nhân . Tệ hơn nữa, thái độ của thanh niên kia dám xúc phạm đèn xông tinh dầu bát tràng đến mình giống thế thì không thể tha thứ cho hắn được.

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply