thẩm định dự toán quy hoạch với Dự án gold Tower

Dự án gold Tower đang phải thẩm định dự toán thiết kế quy hoạch của một dự án (CĐT). Sau khi áp dụng tính Gtk theo quy định, Bên B có đưa ra một bảng chi tiết giá trị nghiệm thu:
– Thuyết minh tổng hợp: a%
– Hồ sơ trình duyệt: b%
– Vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: c% (tỷ lệ 1/500).
Tổng cộng: 100% = Gtk.
Các bác cho Dự án gold Tower hỏi có văn bản nào quy định tỷ lệ cho từng bước dự toán như trên không? Định mức trước đây theo quyết định 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 thì có bảng phân chia tỷ trọng các công việc trong Dự toán quy hoạch như bạn nêu.
Sau đó đã được thay thế bằng định mức ban hành theo quyết điịnh số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 rồi. Trong định mức mới này thì không có bảng tỷ trọng công việc như thế nữa.
Còn định mức chi phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng không biết có văn bản nào quy định không nhỉ? (tỷ lệ chi phí cho các công tác trong lập quy hoạch xây dựng) Mình đang làm dự toán quy hoạch thuê tư vấn nước ngoài và thấy thông tư 09/2007/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài hướng dẫn chung chung quá. Bạn nào biết có văn bản nào hướng dẫn cụ thể hơn hay có dự toán đã làm ko cho Dự án gold Tower xin tham khảo với! mình cảm ơn. Bạn nào có dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch ko cho mình xin tham khảo với. Có bạn nào có mẫu về lập dự toán quy hoạch và dự toán khảo sát quy hoạch không cho mình xin tham khảo với mình cảm ơn nhiều! Còn định mức chi phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng không biết có văn bản nào quy định không nhỉ? (tỷ lệ chi phí cho các công tác trong lập quy hoạch xây dựng)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply