vấn đề thẩm định dự án Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower giải pháp hợp lý và an toàn là đọc kỹ hướng dẫn trứoc khi dùng. nếu không qua cửa thì cũng không có cách nào đi ra được, nhất là khi với quy mô và tính chất DA như vậy chắc chắn phải dược CP đồng ý. Rất cảm ơn anh dinhdangquang đã cho giải pháp xử lý, Chung cư Gold Tower cũng đã hiểu phần nào nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, vấn đề của Chung cư Gold Tower cũng hơi loằng ngoằng một chút ah, xin viết rõ ra đây để mong anh và các thành viên có kinh nghiệm chỉ giáo thêm.
HIện nay Chung cư Gold Tower cũng đã:
Thuê tư vấn lập dự án (là đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500). Người phụ trách công tác liên hệ với tư vấn và chạy dự án trước Chung cư Gold Tower cho rằng dự án này quá lớn, nếu làm dự án đầu tư toàn bộ dự án thì sẽ rất phức tạp (tổng mức đầu tư rất lớn do đó chủ đầu tư cũng phải chứng minh năng lực tài chính lớn, hạng mục nổi nhiều, đa dạng nên hồ sơ sẽ rất khổng lổ và bất khả thi, khó tiệm cận với thực tế sau này…) Vì vậy, tại thời điểm ký kết hợp đồng lập dự án đầu tư với đơn vị tư vấn thì chỉ ký lập dự án đầu tư (bao gồm quyển dự án và hồ sơ thiết kế cơ sở) cho phần hạ tầng kỹ thuật. HIện tư vấn cũng đã hoàn thành toàn bộ phần này. Nhưng như vậy thì lại không đúng với tinh thần đầu tư của chủ đầu tư cũng như mong muốn của địa phương là muốn có 1 chủ đầu tư cho toàn bộ dự án, bởi vậy mà Chung cư Gold Tower mới đang phải tìm hiểu hướng xử lý nhẹ nhàng nhất.
Xem ra hướng chia nhỏ dự án có vẻ hợp lý và khả thi hơn cả. Chung cư Gold Tower hỏi là việc chia nhỏ một dự án lớn thành các dự án thành phần có theo nguyên tắc hay quy định gì không ah (có văn bản quy định hay hướng dẫn nào không ah?)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply