các câu hỏi của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi Xin hỏi:
1. Phải hiểu khái niệm”lợi nhuận định mức” này là như thế nào?
2. Việc đưa ra tỷ lệ lợi nhuận định mức như trên có thu hút được nhà đầu tư không khi mà lãi suất huy động vốn đang ở mức xấp xỉ 10%.
3. Trong 1 ví dụ, mình đã thử lấy suất chiết khấu là 10% thì NPV<0 – dự án không khả thi.
4. Khi lập các dự án loại này, có cần phải phân tích kinh tế không, nếu có thì Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phải xác định các chỉ tiêu : lợi nhuận, suất chiết khấu ra sao ? Chủ trương đầu tư nhà ở giá rẻ và các chính sách ưu đãi đối với các dự án này là đúng đắn vì còn rất nhiều người chưa có nhà ở và phần đông những người chưa có nhà ở đều có thu nhập thấp.
Tuy nhiên, nếu để lựa chọn , quyết định đầu tư thì mình thấy sức thu hút ( lợi nhuận) đối với các nhà đầu tư cho mảng nhà giá rẻ này thật sự chưa có sức hút cần thiết.
Giả sử, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có 10.000 m2 đất . Sếp bảo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi tính toán xem ( để tranh thủ ưu đãi) thì bạn sẽ chọn phương án nào với giá 5-6 triệu/m2 hay làm trên cùng lô đất đó để bán với giá 10 -12 triệu/m2 ??? mình có ý kiến thế này,nếu các nhà đầu tư xây dựng nhà ở giá thấp thì họ được rất nhiều lợi thế: được vay với lãi xuất ưu đãi, được tạo mọi điều kiện để thực hiện dự án khác, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nghĩ là các doanh nghiệp đều làm ăn kinh tế họ bỏ 1 ra ko có nghĩa là họ thu được hơn 1.nếu các nhà đầu tư xây 1 khu nhà ở thu nhập thấp thì chắc chắn họ sẽ đựoc tạo điều kiện xây dựng nhà ở thương mại tại nhữg vị trí “đất vàng”.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply